VİBRASYON TESTİ

Uyarıcı bakım nedir? Ne değildir?

Uyarıcı bakım İngilizcede ”Predictive Maintenance” sözcüğünün karşılığıdır. Bozulunca bakım ( Breakdown Maintenance ) ve Önleyici bakım ( Preventive Maintenance ) evrelerinden geçen bakım teknolojisi 1960’lardan sonra ve özellikle 80’li yıllarda gelişen bilgisayar ve mikroişlemci teknolojisinin açtığı geniş ufuklara doğru hızlı bir atılım gerçekleştirdi.

Uyarıcı bakımı diğer yöntemlerden ayıran bir özellik de bunun bir duruma cevap verme yönteminden öte bir süreç olmasıdır. Diğer bir değişle, Uyarıcı Bakım dinamik bir olgudur. Uyarıcı Bakımın ne olduğu ve ne olmadığı cevabı da burada yatmaktadır. Uyarıcı Bakım elde bir cihazla arıza tespit etmek değildir.
Öyle ise, Uyarıcı Bakım makine sağlığının izlendiği bir süreçtir.
Bu süreçte mühendis ile makine arasında, tabiri caizse, bir sevgi bağı oluşur. Mühendis makinelerin sağlığını sürekli takip eden bir baba, bir anne gibidir. Böylesi bir ilişkinin sağlıklı ve elbette verimli evlatlar yaratacağı kuşkusuzdur.
Ölçüm ve sağlığın izlenmesi dendi. Bu iki bilimsel unsurun birleşmesi ile yapılmak istenen ileride meydana gelebilecek arızaların rasyonel ve bilimsel bir tabana oturtularak tespit edilmesi ve işletmenin uyarılmasıdır.
Özetleyecek olursak: Uyarıcı Bakım bilimsel ve rasyonel bir ölçüm tabanına dayanılarak makine sağlığını izlendiği süreçtir.Bu ölçüm metodun temelinde en fazla arızayı bildirebilen titreşim ölçümü oluşturur.

Uyarıcı Bakım Uygulaması nasıl başlamalı ?

”Uyarıcı Bakım uygulamasına nasıl başlamalı ?” sorusundan önce cevabı verilmesi gereken esas soru ” Uyarıcı Bakım uygulamasına başlamalı mı ” olmalıdır.
Uyarıcı Bakımın hangi tip makineler üzerinde ve hangi tip işletmelerde uygulanabileceğinin bilinmesi gerekir. Uyarıcı bakım için gerekli ölçümlerin temelini titreşim ölçümüdür.
Not: ” Prediktive Maintenance ” Uyarıcı Bakım olarak tercume edilsede günümüzde Kestirimci Bakım olarak adlandırılıyor. Bizde bundan böyle Kestirimci Bakım olarak kullanacağız.  

ÖLÇÜM SORUNLARI

Problemin başlangıç safhasında tespit edilmesi, ancak teknolojinin son ürünü cihazların kullanımı ile mümkün olmaktadır. Ancak, gerçek anlamda işletmelere fayda verecek bu tip cihazların bazen maliyeti, bazen teknolojisi, bazen de işletme giderleri sebebiyle, alımları cazip olmamaktadır. Bu vb. zorluklardan dolayı işletmeler çoğu zaman, bu cihazları kullanan firmalardan hizmet alma yolunu seçmektedirler.

Titreşim, mekanik bir soruna bağlı olarak gelişen bir enerjidir ve problemin kaynağı olmayıp yalnızca problemi gösterebilen bir ipucudur. Titreşim sinyalleri, arıza gelişimine bağlı olarak değiştiklerinden dolayı, ölçümü arızalar karşısında erken uyarı özelliği taşımaktadır.

Omaks Titreşim Ölçüm/Analiz Hizmeti’nde ne gibi teknikler kullanıyoruz?
Makine arızalarının tanımlanması için öncelikle spektral analiz teknikleri kullanıyoruz. Şirketimizde birçok üniversitede dahi olmayan cihazlar mevcuttur. Bundan daha önemlisi bu cihazlarla sonuca gidecek toplamı kırk yılı aşan tecrübe şirketimizde mevcuttur.

Omaks Titreşim Ölçüm/Analiz Hizmeti size ne kazandıracak?

 • Sürpriz arızalar ortadan kalkacak
 • Arızaları henüz başlangıcında yakalayacaksınız
 • Beklenmeyen duruşların önüne geçeceksiniz
 • Bakım giderleriniz azalacak
 • Üretiminiz ve kalitesi artacak
 • Bakım duruşu öncesi, arızaların önemine göre bakım sıralaması yapabileceksiniz
 • Arızaya müdahale ederken, bir kerede doğru arızayı onarmaya çalışacaksınız: Emekten, zamandan, paradan tasarruf edeceksiniz
 • Sürpriz arızalar nedeniyle geceleri kimse sizi uyandırmayacak !

Omaks’ın farklı kılan nedir ?

 • Raporlarımız, kısa ve özlüdür. Arızanın ne olduğu, laf salatası ile dolu şu ihtimal de olabilir, bu ihtimal de olabilir tarzında değil, kesin bir ifade ile bildirilir.
 • Raporlarımızda, makineler ACİL, İLK FIRSATTA, BEKLEYEBİLİR ve ARIZA GÖRÜLMEDİ şeklinde sınıflandırılır.

Omaks, Türkiye’de titreşim ölçümünü aynı anda 3 eksende (eksenel, düşey ve yatay) yapan ender kuruluşlardan biridir.. Bu, arızaları doğru teşhis etmek için zorunlu bir tekniktir.

 • Ölçümlerimiz önce Yapay Zeka programımız tarafından, daha sonra proje mühendisimiz ve en sonunda uzmanımız tarafından değerlendirilir.

Omaks, ilk ve bir defada doğruyu olduğu gibi söyler!

 • Omaks, periyodik sözleşmeli veya bir kereye mahsus olarak,işletmenizde makinelerin titreşimlerini ölçerek varsa arızalarını bulur ve sunduğu raporda size:
 1. Arızanın ne olduğunu
 2. Arızanın önem derecesini
 3. Gidermek için yapılacakları
 4. Makinede titreşimin trend grafiğini (periyodik ölçümler için)
 5. Makine ile ilgili tarihçeyi (periyodik ölçümler için)
  sunar.

Unutmayın! Nasıl çocuğunuzu amatör doktorlara emanet etmiyorsanız, makinelerinizi da eline cihaz alan herkese emanet edemezsiniz…

Başa dön
Translate »