KAÇAK MANYETİK ALAN KONTROLLERİ VE ONARIMLARI

OMAKS BOBİNAJ’ INOLUŞTURMUŞ OLDUĞU, KESTİRİMCİ BAKIM  BÜNYESİNDE, KAÇAK MANYETİK AKIM KONTROLLERİ YAPILMAKTADIR. YAPILAN TESTLER SONUCUNDA SİZ MÜŞTERİLERE AYRINTILI RAPOR VERİLİR. TESPİT EDİLEN ARIZA ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE UZMAN PERSONELİMİZ TARAFINDAN, ONARIMLARI YAPILIR. YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE TÜM TESTLER RAPORLAR HALİNDE TARAFINIZA TESLİM EDİLİR.

KAÇAK AKIM NEDENLERİ VE SEBEBLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR;

SÜRÜCÜLÜ ASENKRON MOTORUN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Motor sürücüleri; şebekeden aldıkları sinüsiodal gerilimi, doğru gerilme dönüştürür ve daha sonra bunu darbe genişlik modülasyonu tekniğiyle tekrar alternatif gerilime dönüştürerek, değişken frekanslı bir işaret elde ederler. Şekil 1’de örnek bir sürücünün prensip şeması verilmiştir. Burada anahtarlama frekansı 1 ila 20 kHz arasında değişebilir. Sürücünün çalışması sırasında ortaya çıkan yüksek ΔV/Δt (gerilim yükselme hızı) neticesinde motorun stator ve rotoru arasında bir parazit kondansatör meydana gelir. Bir başka deyişle motor bir kondansatör gibi davranarak şarj olur. Dolayısıyla motor mili üzerinde bir gerilim zamanla artar. Buna mil gerilimi adı verilir. Milin gövde ya da toprak ile bağlantısı iki adet rulman üzerinden sağlandığından, mil ile motor gövdesi arasındaki tek yalıtkan rulmanlardaki grestir.

ŞEKİL’ 1

clip_image002(1)

ŞEKİL’ 2

Milde endüklenen gerilim; rulmandaki gresin dielektrik kapasitesini (delinme gerilimini aşana kadar artmaya devam eder ve sonra, rulman üzerinden darbe şeklinde bir akım geçirerek deşarj olur. Bu akım ‘rulman akımı’ olarak adlandırılır. Rulman akımlarının motor üzerinde izlediği yol şekil 2’de verilmiştir. Şarj – deşarj döngüsü motor çalıştığı sürece devam eder, bu rastgele ve sık görülen deşarj, rulmanın bilyaları ile iç ve dış bilezikler arasında kaynak etkisine neden olur. Böylece rulmanın iç ve dış bileziklerinde küçük pürüzler meydana gelir. Sürücünün anahtarlama frekansının yüksek olması bu sürücünün daha sessiz çalışmasına neden olurken rulmanların daha çabuk arızalanmasına sebep olur. Sürücü anahtarlama frekansının (taşıyıcı frekans), akustik gürültü seviyesine mümkün olduğunca yakın seçilmesini tavsiye edilmektedir. Rulman akımı nedeniyle meydana gelen arızanın ilk belirtileri motorun şebekeden çektiği akım dalga şeklindeki değişimdir. Eğer zamanında müdahale edilmezse önce motor sesinde belirgin bir değişim ve ardından motor milinin bloke olması söz konusu olacaktır. Bu arızayı erken safhada tespit edebilmek için kestirimci bakım birimi uzman kadromuz tarafından tespit edilebilir.. Ancak seçilecek metot sadece arızayı önceden haber vermekle kalmayıp arıza kök neden analizi için gerekli veriyi de üretmelidir. Aksi takdirde beklenmedik duruşların önüne geçilir fakat arıza nedeni ortadan kaldırılmadığı için, rulman arızaları tekrarlanmaya devam edecektir. Omaks bobinaj bünyesinde kök nedenler araştırılır ve gereken önlemler alınır. Tüm yapılan bu çalışmalar, testler raporlanır tarafınıza teslim edilir.  Şekil 3’te rulman akımları neticesine arızalanan iki rulman fotoğrafı verilmiştir.

güç kaynağı normal şartlar altında dengeli ve simetrik gerilim üretir. Dolayısıyla üç fazın toplamı daima sıfıra eşittir. Bu nedenle normal şartlar altında nötr noktasındaki gerilim sıfırdır. Ancak PWM inverterlerde bu geçerli değildir. Sonuç olarak üç faz gerilimlerinin toplamı her zaman sıfırdan farklı olur ki bu, nötr noktası geriliminin sıfırdan farklı olması sonucunu doğurur. İnverter çıkışlarının değiştiği her seferde toprak ile çıkış devresindeki elemanların toprakla olan kaçak kapasiteleri üzerinden bir akım geçer. Devresini inverter ve yük sisteminin dışından tamamlayan bu akım nötr akımı (common mode current) akımı olarak adlandırılır. Asenkron motorda meydana gelen rulman akımları genellikle bu akımın % 35’i civarında bir genliğe sahiptir.

Başa dön
Translate »