İzolasyon Direnci (IR, PI, DAR, SV, HIPOT, SURGE)

Bu test türü gerekli test ekipmanları ve uzman operatör yardımıyla yapılan hızlı ve göreceli olarak kolay bir testtir. Yalıtımdaki potansiyel zayıflıkların önceden tespitini ve bu zayıflıkların ileride doğuracağı sonuçların erken uyarısını sağlar. Bununla birlikte, dikkat edilmeden ve gerekli tecrübe olmadan yapılan testler pahalı ve rahatsız edici bir kalıcı arızaya yol açabilir.

Polarizasyon endeksi (PI) testi

 Bir polarizasyon endeksi testinde, test nesnesinin izolasyon direnci 10 dakikalık bir süre boyunca sürekli olarak ölçülür. Test seti, 10 dakika sonra ölçülen direncin bir dakika sonra ölçülen direncine oranını otomatik olarak gösterir. Bu oran kutuplaşma endeksidir. Yalıtım iyi durumda ise, PI 2.0 veya daha yüksek olacaktır. Sonuç bundan düşükse bu bir sorunun göstergesidir. Bu, izolasyon malzemesinin özelliğini kaybetmesine neden olan yüzey kirliliği de olabilir başka bir nedeni de olabilir, ancak 2.0’dan daha düşük olan tüm PI ölçümleri daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösterir.

Dielektrik emme oranı (DAR) testi

DAR testi, PI testi gibi zamanlanmış bir yalıtım testidir, ancak söz konusu süre bu testte daha kısadır. Bir DAR testinde, izolasyon direnci test voltajı 30 saniye boyunca uygulandıktan sonra tekrar ölçülür ve 60 saniye boyunca tekrar uygulanır. DAR, iki sonucun oranıdır. Test süreleri kısaldığından, DAR ölçümü genellikle PI ölçümünden düşüktür. Tipik olarak, test edilen yalıtımın iyi olması durumunda DAR 1.4 veya daha yüksek olaması beklenir.

Kademe gerilimi (SV) izolasyon testi

SV ( Step Voltage ) testi için, farklı test voltajlarında iki veya daha fazla kısa süreli izolasyon testi yapılır. Örneğin ilk test 500 V gibi düşük bir test gerilimi kullanır ve ikinci test 2,5 kV gibi bir daha yüksek bir gerilim uygular. İdeal bir yalıtkan malzeme, test voltajından bağımsız olarak aynı değerleri verir. Eğer, daha yüksek voltaj ölçümü düşük voltaj testinden daha düşük bir direnç değeri gösteriyorsa, bu yalıtımda çatlak veya boşluk olabileceğini gösterir.

Bir rampa voltajı izolasyon testi

Rampa voltaj testi, SV testine alternatif olarak “yumuşak” gerilim artışları şeklindedir. Test voltajını kademeli olarak artırmak yerine, bu test istenen aşırı gerilime ulaşılana kadar test voltajını yavaşça yükseltir. Bu prosedürün avantajı, test voltajındaki sabit bir artış sırasında test altındaki yalıtımdaki akımın hızla artmaya başlaması durumunda, izolasyonun kalıcı olarak hasar görmesinden önce testin sonlandırılabilmesidir.

HIPOT ve SURGE Testleri

Sarım yapılmış bir bobinin HI-POT test voltajı V = (2*U + 1000) *1,2 DC volt ‘tur. U bobinin etiket voltaj değeridir. Bakım yapılan veya çalışmış motorlara uygulanacak HI-POT değeri; V = (2*U + 1000)*1,2*0,7 DC volt ‘tur. Bu test voltajları IEEE 95-1977 ve IEEE 43-1974 ise düzenlenir.

SURGE testinde uygulanan voltaj seviyesi HI-POT test değeri ile aynı şekilde hesaplanır. SURGE testi bobinin giriş ve çıkış ucuna uygulanan yüksek gerilim testidir. Bu şekilde bobin spirleri arasındaki izolasyon problemleri tespit edilir. Bobine verilecek yüksek voltajın, nüveyi doyuma götürmemesi ve fazla akım çekmemesi için yüksek frekanslı olarak uygulanmaktadır.

Başa dön
Translate »